تامین کننده باشید

مجموعه صادراتی ولگا، دقیق ترین خواسته های مربوط به مشتری را شناسایی کرده و در راستای آن با بکارگیری دانش و مهارت و تجربه خود نیاز نیاز مشتری را برطرف میسازد.
در حال حاضر مجموعه ولگا، بطور فعال و مستمر با بسیاری از کشاورزان و تامین کنندگان در سراسر کشور همکاری میکند. همچنین این مجموعه آماده همکاری با تامیین کنندگان و کشاورزان سراسر کشور میباشد.

مجموعه ولگا، تجربه خوبی در تهیه کالاها رای بخش صادرات محصولات کشاورزی به کشورهایی نظیر روسیه، کشورهای سواحل خلیج فارس و... را دارد.

تولید کنندگان محترمی که قصد دارند با مجموعه ولگا بعنوان تامین کننده همکاری داشته باشند میتوانند با بخش تامیین کنندگان مجموعه ولگا تماس حاصل فرمایند.