شرایط بارگیری و حمل میوه و سبزیجات صادراتی

101098
یکی از بخش های مهم و جدایی ناپذیر در صادرات هر کالایی حمل و نقل آن است. صادرات هر کالایی  فارغ از اینکه زمینی یا هوایی صورت گیرد لازم است در مقطعی از مسیر یعنی مبدا تا مقصد بارگیری شود. یکی از مواردی که سلامت کالا تا زمان تحویل را منجر می شود رعایت اصول بارگیری محصول و نحویل آن است. 
 

اهمیت حمل و نقل ایمن در صادرات میوه و سبزیجاتدر صادرات میوه و سبزیجات این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند. دلیل این موضوع هم آن است که این محصولات برای حفظ طراوت و تازگی نیاز به یخچال برای تامین دمای مناسب دارند. علاوه بر بتوجه به بسته بندی میوه و سبزیجات که لازم است مطابق با استاندارد هر محصول باشد، شما باید نکات ایمنی را در صادرات میوه و یا سبزیجات حتی در هنگام حمل با کامیون به دقت رعایت کنید تا در حین حمل دچار خسارت نشده و ضرری متحمل شرکت صادر کننده و وارد کننده نباشد.


بارگیری در صادرات میوه

 

مطلب پیشنهادی : اهداف بسته بندی صادراتی درتجارت


بارگیری میوه وسبزیجات  از مبداراننده کامیون میوه و تره بار جزء محوری صنعت حمل و نقل کاهای صادراتی است و وظیفه دارد کالاهای تازه و آسیب دیده تازه را به از مرکز تولید (مبدا) به مرکزفروش نهایی منتقل کند. مبدا بارگیری کامیون ها می تواند حتی بندر، فرودگاه نیز باشد. راننده کامیون باید تمام استانداردهای ایمنی مربوط به رانندگی کامیون های تجاری و برای حمل و نقل میوه و سبزیجات صادراتی را رعایت کند. در صادرات میوه و سبزیجات که به طور معمول نیاز به یخچال وجود دارد، راننده باید دما و شرایط را کنترل کند تا از آسیب دیدن محصول جلوگیری کند. از جمله وظایف راننده تکمیل و ارسال مدارک در ابتدای و پایان سفر نیز می باشد.

راننده کامیونی محموله میوه و سبزی را در یک نقطه مبدا که می تواند شامل یک باغ ، مزرعه یا گلخانه و حتی گمرک، بنادر و فرودگاه باشد را دریافت می کند(حتی ممکن است در بارگیری محصول در داخل کامیون کمک کند ). اما این نکته مهم است که به طور کامل از شرایط بهینه ای که برای نگهداری محصول لازم است آگاهی داشته باشد.

به عنوان مثال ، بعضی از میوه ها و سبزیجات ممکن است نیاز است در دمای خاصی در یخچال نگهداری شوند. در حالی که سایر محصولات مانند سیب زمینی یا ذرت ممکن است نیاز به یخچال نداشته و بسته بندی صادراتی آن ها می تواند حتی روباز باشد. علاوه بر این راننده باید از ظرفیت بار کامیون مطابق قوانین مبدا و مقصد به طور کامل آگاهی داشته باشد.

 همچنین وی قبل از بارگیری باید از سلامت محصول مطمئن باشد برای همین باید پس از بارگیری محصول صادراتی به دقت آن را چک کرده تا برای مثال حفره ای برای نفوذ هوا در بار ایجاد نشده باشد. پس از بارگیری کامیون ، راننده باید مستندات لازم را با جزئیات و مشخصات بار به طور کامل بررسی کرده و در اختیار داشته باشد.حمل و نقل میوه صادراتیمطلب پیشنهادی : نکات مهم در صادرات میوه و سبزیجات
 

 هنگام حمل و نقل میوه و سبزیجات راننده باید اطمینان حاصل کند که شرایط خاص جاده و آب و هوا بر ایمنی و طراوت محصول تأثیر نمی گذارد. قوطیها و ظروف باید به درستی تراز شوند تا استحکام لازم را داشته باشند. راننده باید دمای بیرون کامیون را بررسی کند و در صورت لزوم دمای هوای داخل کامیون را متناسب با آن تنظیم کند.

 برای در صادرات میوه و سبزیجات تازه برخی از محصولات مانند پیاز ، سیر و زنجبیل ، رطوبت نسبی کم لازم است، در حالی که بیشتر میوه ها و سبزیجات دیگر به رطوبت بسیار بالاتری احتیاج دارند. برای جلوگیری از پلاسیدگی آن ها ، راننده باید اطمینان حاصل کند که رطوبت نسبی در طول حمل و نقل در سطح مناسبی است.

اگر حمل محصول در کامیون بسته صورت نمیگیرد و کامیون روباز است ، راننده باید از اقدامات احتمالی خود جلوگیری کند و از بین رفتن محصول جلوگیری شود و ممکن است میوه یا سبزیجات لازم باشد با روکش سایه دار حمل و نقل شوند.


تحویل میوه صادراتی در مقصد


مطلب پیشنهادی : صادرات به روسیه


 

تحویل میوه و سبزیجات در مقصد 


کامیون حامل میوه و سبزیجات صادراتی باید طبق زمانبندی تعیین شده به مقصد برسد. هنگام تحویل محموله یاسد یک نماینده از طرف قرارداد سلامت میوه و سبزیجات را بررسی کرده و همچنین اندازه ، وزن  و سلامت محصول را با آنچه که در قرار داد و هنگام بارگیری محصول ثبت شده است مطابقت دهد و در صورت مشاهده خسارت،  ان را به طرفین قرار داد گزارش دهد و به صورت مستند ثبت کند.

در مواردی که برای حمل محصول یخچال مورد استفاده قرار گرفته است دمای ان را بررسی کند تا دردمای مطلوب قرار بگیرند و برای تبرید آماده باشند. کالاهایی که در طول حمل و نقل گرم شده اند ، ممکن است نیاز داشته باشند که سریعاً قبل از قرار دادن در واحد تبرید خنک شوند.
 

مقالات مرتبط